Начало > За нас > За ЦПИ
За ЦПИ

Център за политически изследвания (ЦПИ) е сдружение на млади и активни хора с образование в сферата на социалните и хуманитарните науки, и притежаващи познавателни интереси в сферата на политическите науки.

Център за политически изследвания (ЦПИ) е неправителствена организация, регистрирана в Софийски градски съд (СГС) като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Основните цели на организацията са:
 

  • Утвърждаване на принципите на информирано и активно гражданско общество;
  • Стимулиране и развитие на научноизследователската дейност сред студентите и младите хора;
  • Повишаване на професионалната квалификация и подпомагане на професионалното развитие на студентите и младите хора;
  • Повишаване на нивото на политическа и гражданска култура в българското общество.
 

Присъедини се !

Категории статии

S5 Box

RSSFacebook

Анкетьор

Според Вас какво е решението на кризата в Сирия?

Абониране за новини