–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 22 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2011 16:38

јлександър ¬еличков

     »збори 2011ќстава едва един месец до изборите за президент на –епублика Ѕългари€ и местни органи на властта. —итуаци€та обаче остава все така слабо интригуваща за избирателите, основно поради липсата на адекватна предизборна обстановка. ѕредизборните кампании са доста в€ли, а гласоподавателите – не особено ентусиазирани. јко се запази тази тенденци€, предсто€щите на 23 октомври 2011 г. избори в Ѕългари€ ще бъдат най-слабите в последните 20 години от гледна точка на политически€ зар€д.

 

     —лаби€т интерес от страна на българските граждани към предсто€щите избори до преди месец можеше да се об€сни с летни€ сезон. Ќо всъщност причините са много по-сериозни и независещи от климатичните услови€. ќт една страна демотивиращ фактор се оказва социално-икономическата ситуаци€ в Ѕългари€. ћакар макроикономическите показатели на страната да са добри на фона на случващото се в ≈вропа и —јў, на микроикономическо равнище положението не е толкова добро. »нфлаци€та през изминалата една година нарасна значително, като цените на основни хранителни стоки (брашно, олио, захар, хл€б и др.) се повишиха с между 15 и 35%. ÷ените на горивата също нараснаха видимо. —ъщевременно според специалисти реалната безработица[1] в Ѕългари€ е достигнала около 13%, като т€ е особено висока сред младите хора – всеки пети трудоспособен българин на възраст между 25 и 39 г. е безработен. ¬сичко това се случва на фона на изключително ниските трудови възнаграждени€ – за сравнение, минималната работна заплата в јлбани€ се равн€ва на около 290 лева, а в –умъни€ – на 310 лв. (при 240 лв. за Ѕългари€; от 1 септември 2011 г. – 270 лв.). ƒруги€т фактор за апати€та сред българските гласоподаватели е политически – слабата до момента предизборна кампани€ и нарастващото разочарование от политическите субекти в страната. ¬ съчетанието си тези два основни фактора – социално-икономически€ и политически€ – обуслав€т предизборната ситуаци€ в страната.  ъм момента са €сни н€колко неща: 1.)  андидатът за президент на политическа парти€ √≈–Ѕ –осен ѕлевнелиев е основен претендент за поста, но е малко веро€тно да спечели изборите още на първи тур, т.е. ще има балотаж; 2.) ќсновните претенденти за м€сто на балотажа са кандидатът на Ѕ—ѕ »вайло  алфин, както и издигнатата от инициативен комитет ћеглена  унева. “е обаче трудно биха могли да се противопостав€т на втори€ тур на кандидат-президентската двойка на √≈–Ѕ.    

     ƒо средата на месец август единствено първи€т български еврокомисар ћеглена  унева провеждаше по-активна предизборна дейност, докато водещите политически партии останаха учудващо пасивни. Ќейната кандидатура за президент беше издигната от 53-членен инициативен комитет и официално представена още на 6 юни 2011 г. в присъствието на бивши€ министър-председател на Ѕългари€ —имеон —акскобургготски. —ред членовете на инициативни€ комитет личат имената на бившите министри ƒаниел ¬ълчев и Ќиколай ¬асилев, ръководител€т на »нститута за модерна политика Ѕорислав ÷еков, кинорежисьорката »глика “рифонова, скулпторът √еорги „апкънов, актьорите …оана Ѕуковска, ћеглена  араламбова и ѕетър ѕопйорданов, музикантите ƒони,  оцето  алки и ћариана ѕопова, волейболистът ѕламен  онстантинов, ћинчо —пасов, »рена  омитова,  ръстю  апанов,  Ћюбомир ’ристов (който в последствие стана и кандидат за вицепрезидент в двойка с  унева), проф. ќгн€н √ерджиков, “еодора «ахариева и др. ћеглена  унева, чи€то политическа кариера се свързва с Ќƒ—¬, официално не търси партийна подкрепа и опитва да се дистанцира от политическите партии, представ€йки себе си като „кандидатът на всички граждани”. “ова в известна степен е симптоматично за кризата, в ко€то са изпаднали политическите партии и недоверието, с което се ползват сред избирателите – очевидно те не могат да обедин€т „всички граждани”. Ќеофициално обаче, кандидат-президентската двойка ћеглена  унева – Ћюбомир ’ристов се ползва с подкрепата на Ќƒ—¬, макар ефектът от тази подкрепа да е незначителен с оглед слабите позиции на парти€та в обществото. ѕозитивни€т медиен образ, който си изгради ћеглена  унева през годините, когато беше еврокомисар от страна на Ѕългари€, би могъл да привлече значителна подкрепа за нейната кандидатура, позвол€ваща й да достигне до балотаж на президентските избори.

     Ќай-силни€т конкурент на  унева в борбата за м€сто на балотажа е кандидатът за президент на Ѕ—ѕ »вайло  алфин. Ѕивши€т вицепремиер и министър на външните работи в правителството на —ергей —танишев спечели убедително вътрешнопартийните избори на 16 юли 2011 г. (със 72 гласа) в надпревара с янаки —тоилов (35 гласа), »во јтанасов (7 гласа), √еорги Ѕлизнашки (5 гласа) и —тефан ¬асилев (5 гласа). ѕо време на заседанието на Ќационални€ съвет на Ѕ—ѕ отвод си направиха останалите четирима кандидати »ван √айтанджиев, √еорги √ергов, “ат€на ƒончева и ѕетър  урумбашев. Ќа 12 септември пък стана €сно, че  алфин ще бъде в кандидат-президентска двойка с бивши€ министър на културата —тефан ƒанаилов. ќчевидно с издигането на кандидатурата на ƒанаилов за вицепрезидент Ѕ—ѕ опитва да разшири социалната база, преминавайки отвъд експертното ниво на  алфин и търси емоционални€ ефект в лицето на любими€ на редица поколени€ българи актьор. —оциологическите проучвани€ показват, че кандидат-президентската двойка  алфин – ƒанаилов има слабо електорално предимство пред двойката  унева – ’ристов и е веро€тно именно т€ да достигне до балотаж срещу кандидатите на √≈–Ѕ. –азликата между  алфин – ƒанаилов (Ѕ—ѕ), от една страна, и ѕлевнелиев – ѕопова (√≈–Ѕ), от друга, обаче е значителна в полза на последната спомената двойка. ћного е веро€тно тази разлика да се увеличи, ако до балотаж на президентските избори достигнат кандидатите на √≈–Ѕ и Ѕ—ѕ, тъй като двойката ѕлевнелиев – ѕопова ще привлече значителна част от симпатизантите на ƒ—Ѕ, —ƒ—, „јтака”, –«— и Ќƒ—¬. » обратно – ако до втори тур достигнат двете кандидат-президентски двойки ѕлевнелиев – ѕопова и  унева – ’ристов, разликата ще бъде по-малка, защото ћеглена  унева би привл€кла гол€ма част от привържениците на Ѕ—ѕ, ƒѕ— и н€кои десни и центристки формации.   

     Ќай-очаквана, но и най-забавена във времето, беше номинаци€та на управл€ващата парти€.  андидат-президентската двойка на √≈–Ѕ беше об€вена едва на 4 септември 2011 г. ћакар, че кандидатурата на министъра на регионалното развитие и благоустройството –осен ѕлевнелиев за президент не изненада никой в общественото пространство, публичното й представ€не по-малко от два месеца преди датата на изборите може би не беше най-добри€т ход на √≈–Ѕ. Ќеофициално обаче неговата предизборна кампани€ течеше в рамките на заемани€т от него пост – за сравнение, медийното присъствие на министър ѕлевнелиев беше значително по-наситено от това на неговите конкуренти за президентски€ пост.  ато изненада може да се приеме издигането на министъра на правосъдието ћаргарита ѕопова като кандидат за вицепрезидент. ƒвойката ѕлевнелиев – ѕопова ще се ползва от всички позитиви и негативи на управл€ващата власт, от ко€то те са били част в продължение на повече от две години.  ато ц€ло обаче √≈–Ѕ все още продължава да се ползва със значително одобрение сред избирателите, основно поради липсата на реална алтернатива. ѕоради това –осен ѕлевнелиев и ћаргарита ѕопова веро€тно н€ма да спечел€т победа на първи тур на президентските избори и ще достигнат до балотаж, където ще се изправ€т срещу двойката  алфин – ƒанаилов или  унева – ’ристов. Ќа втори€ тур ѕлевнелиев и ѕопова имат сериозни шансове да спечел€т, независимо срещу кого ще се изправ€т. ћакар „компроматната война” срещу кандидатите на √≈–Ѕ да започна с публични€ дебат за искани€т преди години подкуп от –осен ѕлевнелиев, който той е отказал да даде, тази негативна кампани€ н€ма да постигне очаквани€ резултат. “върде много отрицателни кампании б€ха проведени през изминалите години, а български€т гласоподавател, особено в този тежък момент на икономическа криза, иска да види нещо позитивно и обнадеждаващо. ¬ъпреки и заради ограничените му правомощи€, през изминалите две десетилети€ български€т президент почти винаги е бил най-положителната фигура в политически€ живот на страната. ћалко веро€тно е това да се промени и през следващи€ президентски мандат.

     »зключително интересна е ситуаци€та с десните партии от „—ин€та коалици€”. ћакар постигнатите договорености между ƒ—Ѕ и —ƒ—, както и проведените на 12 юни 2011 г. предварителни избори за определ€не на общи кандидати за президент и кмет на —офи€, коалици€та се „пропука” по-малко от два месеца преди изборите. —поред споразумението между ƒ—Ѕ и —ƒ—, и съгласно предварителните избори, кандидат-президент на „—ин€та коалици€” тр€бваше да бъде представител€т на —ƒ— –умен ’ристов (победил в междупартийната надпревара —ветослав ћалинов от ƒ—Ѕ), а кандидат за кмет на —офи€ тр€бваше да бъде представител€т на ƒ—Ѕ ѕрошко ѕрошков (наддел€л в гласуването над ¬ладимир  исьов от —ƒ—). ¬ последствие обаче председател€т на Ќационални€ съвет на —ƒ— ћартин ƒимитров реши да пренебрегне споразумени€та с ƒ—Ѕ в рамките на „—ин€та коалици€” и под претекст, че търси по-широка д€сна коалици€, сформира в началото на септември 2011 г. заедно с членовете на ќбщността на демократичните сили (ƒемократическата парти€ на јлександър ѕраматарски, ƒвижение „√ергьовден” на Ћюбен ƒилов-син, —ъюза на свободните демократи на —тефан —офи€нски и Ѕългарски демократичен съюз „–адикали” на ≈вгений Ѕакърджиев), както и с ќбединени земеделци на ѕет€ —таврева и Ѕългарски демократически форум, нова коалици€ „—ъюз на десните сили” (отново с абревиатурата „—ƒ—”). ѕредседател€т на ƒ—Ѕ »ван  остов по политически причини отказа да се включи в новосформираната на 1 септември коалици€ от партии „—ъюз на десните сили”, но за€ви готовността си да спази договореностите в рамките на „—ин€та коалици€”. ѕоради това ƒ—Ѕ не регистрира в ÷»  свой кандидат за президент. “ака в крайна сметка коалици€та „—ъюз на десните сили” ще се €ви на президентските избори с обща кандидатура – –умен ’ристов (кандидат за президент) и ≈мануил …орданов (кандидат за вицепрезидент) – ко€то ще бъде подкрепена и от ƒ—Ѕ. “ези „маневри” в д€сното политическо пространство обаче объркаха традиционните десни избиратели и нанесоха сериозен удар върху авторитета на кандидата за президент –умен ’ристов. ќще повече, че ’ристов е слабо познат на широки€ кръг избиратели, което почти автоматично го вади от изборната надпревара. “ези заигравани€ на —ƒ—, в частност на ћартин ƒимитров, е възможно сериозно да се отраз€т в бъдеще на парти€та и д€сното пространство като ц€ло. ќт събити€та в началото на септември морални€т победител е ƒ—Ѕ, който на практика се показа като коректен и предвидим партньор, за разлика от —ƒ—. “ова обаче не може да донесе позитиви за кандидат-президентската двойка ’ристов – …орданов.              

     ƒо изтичането на крайни€ срок в ÷ентралната избирателна комиси€ (÷» ) б€ха регистрирани 21 кандидат-президентски двойки, от които: 14 издигнати от политически партии, 1 издигната от коалици€ от партии и 6 подкрепени от инициативни комитети. —ред по-интересните двойки са ¬олен —идеров – ѕавел Ўопов (ѕѕ „јтака”), јтанас —емов – ѕол€ —танчева (–«—), јлексей ѕетров – Ќиколай √еоргиев (»нициативен комитет), ¬енцислав …осифов – ≈мили€н ƒимитров (»нициативен комитет), ƒимитър  уцаров –  амели€ “одорова (»нициативен комитет ), —ветослав ¬итков – ¬енцислав ћицов (»нициативен комитет). “ези кандидатури имат по-скоро „екзотичен” характер, отколкото реална тежест. ѕоследната гореспомената кандидат-президентска двойка – —ветослав ¬итков (кандидат за президент) и ¬енцислав ћицов (кандидат за вицепрезидент) всъщност е показател за кризата, в ко€то се намира българската политика. » н€ма да бъде изненада, ако двойката ¬итков – ћицов спечел€т немалък процент от гласовете на първи€ тур, обирайки протестни€ вот. ƒѕ— не регистрира в ÷»  сво€ кандидат-президентска двойка, което означава, че веро€тно ще подкрепи (официално или неофициално) н€ко€ от съществуващите кандидатури. ѕри всички положени€ това ще бъде н€кой от основните опоненти на √≈–Ѕ – »вайло  алфин или ћеглена  унева. »вайло  алфин вече получи и косвена подкрепа за сво€та кандидатура от насто€щи€ президент и бивш председател на Ќационални€ съвет на Ѕ—ѕ √еорги ѕърванов. “ова не е изненадващо с оглед на факта, че  алфин е бивш икономически секретар на президента √еорги ѕърванов. “ази политическа подкрепа за кандидат-президентската двойка  алфин – ƒанаилов веро€тно ще бъде достатъчна за достигане до балотаж, но не и за крайна победа срещу кандидатите на √≈–Ѕ.      

      акто се очертава, президентските избори на 23 октомври 2011 г. ще бъдат слабо интригуващи и без необходими€ политически зар€д. ƒо гол€ма степен крайни€т резултат е €сен, а сами€т изборен процес още отсега има характерните черти на сатирична драматизаци€. ‘актът, че в предизборната надпревара се впуснаха лица заподозрени в организирането на криминални групировки, фалирали банкери, детективи и хора от шоубизнеса, е достатъчно показателен за наличието на деформирана политическа система, страдаща от липса на способни професионални политици. Ќаистина демокраци€та и популизма върв€т неизбежно ръка за ръка, но не е необходимо демокраци€та да бъде жертвана за сметка на популизма. „—тарите муцуни” отново преобладават, а „старите” партии отново не си извадиха поука за пропуските си, предостав€йки предсрочно победата на управл€ващата парти€. Ќа практика успехът на √≈–Ѕ на предсто€щите президентски избори ще означава консолидиране на партийната власт и концентриране на властови правомощи€ в един център. ѕо този начин √≈–Ѕ ще тр€бва да поеме ц€лата отговорност за развитието на страната, с всички позитиви и негативи произтичащи от това...                                    

 


[1]  ѕо официални данни на Ќ—» коефициентът на безработица за второто тримесечие на 2011 г. е 11,2%.

 

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: јлександър ¬еличков пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А