–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–°—А—П–і–∞, 22 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2012 11:46

ѕроф. Ќиколай ¬асилев*

†††† ѕроф. Ќиколай ¬асилев¬ науката е известно положението, че ако въпросът е поставен погрешно, никога н€ма да получите верен отговор. — решаването на социални проблеми е същото. Ќеточно формулиран проблем не може да бъде решен ефективно.

†††† ј глобалното религиозно противопостав€не (аспект от бъдещи€ – според н€кои прогнози - сблъсък на цивилизациите) е тежък проблем. ¬ключително за Ѕългари€. Ќе само защото вече сме мишена за световни€ тероризъм.

†††† ƒосегашната социална практика говори, че исл€мът е активната страна на религиозното противопостав€не. «атова е важно да анализираме обективно неговата същност, исторически корени и днешни про€влени€. ƒа го направим спокойно, научно, с респект към в€рата на над един милиард души, но и без замазване на истината, политиканско лавиране, идеологически фалшификации; тоест да формулираме прецизно проблема, за да намерим решението му.

†††††¬ началото на август в „—вободна зона” на „“V+” (при √еорги  оритаров) депутатът от ƒѕ— –емзи ќсман за€ви: „“ероризмът н€ма религи€”.

†††††“ой е абсолютно прав. ѕрав е и главни€т мюфти€ ћустафа ’аджи, чието интервю (в „“руд” от 8 август) е озаглавено така: „“ероризмът н€ма религи€”. “ероризмът н€ма религи€. ѕоследните „подвизи” на бели човекоподоби€ в ўатите и Ќорвеги€ го подсказват. Ќо 95 % от актовете на световни€ тероризъм са дело на поддръжници на исл€ма. ‘акт. —татистически.  оето все пак придава определена религиозна ориентаци€ на международните усили€ за предотврат€ване на подобни кръвопролити€.

†††††“върдени€та на г-н ’аджи опасно деформират действителността и отклон€ват вниманието в непродуктивна посока. «атова ще ги оспор€, но не с мои „субективни” аргументи. ўе си позвол€ да цитирам словото на јллах, запазено на страниците на фактическата „ онституци€” на исл€ма.

††††††„Ќо никъде в исл€ма не се казва, че можеш да убиваш” – об€сн€ва г-н ’аджи в интервюто си. ѕосле, избро€вайки принципите на исл€ма: „¬торо – да се пази религи€та на хората, различната също – религи€та не може да бъде насаждана насила”. » накра€: „јллах казва, че е сътворил свой наместник на зем€та и това е човекът. Ќе казва мюсюлманинът. ј всеки човек”.

†††††«а убиването - в€рно, не се говори. «ависи какво разбираш под човек. «ащото не всеки човек е човек.  акто при древната гръцка демокраци€ – за свободни граждани със свещени права и защитено достойнство са били см€тани всички, с изключение на робите (а тук-там – и на жените).

†††††“а н€ма нужда јллах да казва изрично „мюсюлманинът”.  огато казва „човекът”, той има предвид именно „мюсюлманинът”. ѕо ћа€ковскому, дето се вика, „мы говорим мюсюлман, подразумеваем человек, мы говорим человек, подразумеваем мюсюлман”. ¬  орана човечеството е разделено на две групи – човеци (изпов€дващи исл€ма, т. е. правоверни) и други (изпов€дващи различна религи€, т. е. неверници). —ъдбата на в€рващите в јллах е обещана - попадат в ƒженнета (–а€). ќстаналите сме абонирани за ƒжехеннема (јда).

†††††“Ќаистина јллах е прощаващ и милостив” (Ѕакара 173), дори “всеопрощаващ и безкрайно милостив” (ѕчелата 115). “олерантен и търпим. Ќо само по отношение на правоверните. ќбръщайки се към т€х и об€сн€вайки отстъплението от н€кои забрани, изисквани€ и услови€, всемогъщи€т казва: “јллах на вас ви желае не затруднение, а облекчение” (Ѕакара 185).

†††††ќтношението към неверниците е коренно противоположно. — т€х тр€бва да бъдат прекратени вс€какви роднински ангажименти, при€телства, любовни връзки. “Ќеверникът е най-лошата сред всички земни твари в подножието на јллах, защото не в€рват те в јллах” (ѕл€чката 55). “ј тези, които са неверници, и отклон€ват другите от ѕът€ на јллах. “€х ще накажем Ќие многократно...” (ѕчелата 88). “«ащото неверниците ги очаква болезнено страдание” (Ѕакара 104); “ўо се отнас€ пък до тези, които ће отричат и които са неверници, то т€х јз ще подложа на най-тежко мъчение както на “ози, така и на ќтвъдни€ св€т” (—емейството на »мран 56; ¬ж. —ъщо: —ебе 33; Ќеизбежното 30, 31, 32, 33; Ѕакара 24, 39; ∆ените 89, 91; “рапезата, 33).

†††††Ѕитката с неверниците е с категорично очертана крайна цел. “ова е окончателната световна победа на исл€ма: “¬одете битки с т€х, чак… докато в€рата на јллах се разпростре навс€къде” (Ѕакара 193). “¬одете битки с т€х (отричащите јллах – б. м. Ќ. ¬.) докато не изчезне от «ем€та всеки смут и раздор, докато не победи изц€ло в€рата на јллах” (ѕл€чката 39).

†††††”бийството на друговерците разчиства път€ на правилната в€ра: “…убивайте вие идолопоклонниците където ги заварите” (ѕока€нието 5). “» прокълнати всички до един, да бъдат те хващани и убивани където бъдат заловени” (ѕлемената 61).† “ огато там срещнете се вие с такива, които отричат јллах, режете им главите” (ћохаммед 4).

†††††“ова е положението, г-н ’аджи. Ќе никъде в исл€ма, а навс€къде в  орана е казано, че можеш да убиваш. Ќе човека, естествено, а друговереца. » положението с „пазенето на различната религи€” и „неприемливото насилие при насаждането на религи€” е същото. »сл€мът претендира да се превърне в единствената световна религи€. ѕък и защо се налага да разлистваме  орана, за да се убедим в апетитите му! ƒостатъчно е да погледнем истори€та. ћожете ли да ми посочите един квадратен сантиметър територи€, завлад€на с €таган, да не е насилствено исл€мизирана!

†††††“ака че дайте да не се лъжем! Ќека говорим сериозно!

†††††»сл€мът наистина има проблем в отношени€та си с другите религии. Ќо този проблем, ако бъде дефиниран правилно, а не завоалиран с идеологически хитрувани€, може да бъде успешно решен.

†††††ћъдрите мюсюлмански духовници са натоварени с цивилизационната миси€ да актуализират вековните ретро-тенденции, да омекот€ват древните послани€, да балансират между миналите завети и днешните житейски стойности, да търс€т равновесие между собствените етнокултурни парадигми и интересите на модерното съжителство, да внушават общочовешките морални императиви, включително расова търпимост и верска толерантност.

†††††ј тезата за асоциираната единствено с исл€ма религиозна подкваска на световни€ тероризъм може само да отклони от в€рното направление борбата с опасната €зва на модерни€ св€т. —ветовната война с тероризма е безнадеждна и безсмислена като война с тази вли€телна религи€. ¬ойната с тероризма има шанс (и то в границите на доста продължителен времеви период) като война с действителните източници и стимули на антихуманната стратеги€ - глада, мизери€та, мистиката, невежеството, фанатизма.

†††††«ащото не в религи€та, а точно в смазващата нищета, националното и личностното унижение, вековните суевери€ и предразсъдъци, раз€ждащи€ фанатизъм са истинските корени на взрив€ващото се недоволство, там е изворът на неизброимата арми€ “кадри” (безмозъчни самоубийци) за планираните от демонични мозъци ужас€ващи терористични актове.

* —тати€та е публикувана със съкращени€ във в. "“руд" на 14.08.2012 г.†под заглавие "¬€рващите в јллах - в ра€, другите - в ада".


 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: проф. Ќиколай ¬асилев пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А