–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–Э–µ–і–µ–ї—П, 22 –Р–њ—А–Є–ї 2012 18:33

     √ражданско обединение за реална демокраци€Ќа 22 април 2012 г. в зала „—офи€ √ранд” на хотел  емпински-«ографски се проведе тържественото об€в€ване на √ражданско обединение за реална демокраци€ (√ќ–ƒ). ѕред присъстващите около 600 души говориха част от лицата на политическата формаци€, сред които нейни€т лидер —лави Ѕинев, –умен –алчев, проф. ¬алери —тефанов, ¬алентин ћихов, Ћюбен ƒилов и —танислав Ќедков – —тъки. —ред гостите на меропри€тието б€ха евродепутатите »ли€на …отова (ѕ≈—), —танимир »лчев и ћетин  азак (јЋƒ≈), лидерът на ——ƒ —тефан —офи€нски, председател€т на —индиката на българските учители янка “акева, както и чуждестранни гости. »ли€на …отова, —танимир »лчев и янка “акева, които говориха пред аудитори€та, подкрепиха създаването на широка политическа и гражданска опозици€ – коректив на властта.

 

     ќт думите на лидера на √ќ–ƒ —лави Ѕинев стана €сно, че формаци€та н€ма да бъде класическа парти€, а политическо обединение на партии, граждански сдружени€, синдикати и работодатели. ÷елта на това обединение ще бъде да привлече хора с различни идеологически виждани€ от цели€ политически спектър, обединени от желанието за пром€на на статуквото. ¬ този смисъл √ќ–ƒ ще бъде опозици€ на управл€ващата парти€ √≈–Ѕ и има готовност за сътрудничество с всички опозиционни политически сили. јкцентът в изказвани€та падна върху икономическата криза, бедността, корупци€та и медийната цензура в Ѕългари€, и желанието за подобр€ване на съществуващото положение. Ћогично от гледна точка на сво€ членски състав[1], спортната терминологи€ („европейско първенство”, „световно първенство”, „партийно първенство”, „борба”, „класиране” и др.) беше често използвана по време на представ€нето на √ќ–ƒ. »нтересно впечатление направи фактът, че самото тържествено об€в€ване на политическото обединение започна с български€ химн, но европейската „ќда на радостта” така и не прозвуча, въпреки че сами€т —лави Ѕинев е евродепутат. Ќа фона на призива „Ѕъдете горди, че сте българи!”[2], н€ма да е изненадващо, ако √ќ–ƒ се опита да привлече част от електората на националистическата парти€ „јтака”, от чи€то листа беше издигнат Ѕинев. ќт друга страна фонетичната игра с абревиатурата на сдружението – √ќ–ƒ – е предизвикателство към √≈–Ѕ.

     ћного е веро€тно √ќ–ƒ да се позиционира център-д€сно в политически€ спектър, опитвайки се да заеме част от „освободеното” пространство в следствие на електоралното свиване на √≈–Ѕ, „јтака”, ƒ—Ѕ, —ƒ— и Ќƒ—¬. ¬ послани€та на политическото обединение обаче се откриват и призиви за свобода, справедливост, солидарност и по-сериозен ангажимент на държавата в сферата на образованието и здравеопазването, които са типични за левите партии. “ова всъщност потвърждава думите на ръководството на √ќ–ƒ, че ще търси идеологическото разнообразие в сво€ състав. –азшир€ването на фокуса върху целевите групи обаче може да превърне √ќ–ƒ в твърде нестабилна и аморфна структура. ќще повече, че √ќ–ƒ ще има конкуренци€ в борбата за недоволни€ и политически апатични€ електорат в лицето на бивши€ еврокомисар и кандидат-президент ћеглена  унева и нейното движение „Ѕългари€ на гражданите”. —амото представ€не на √ќ–ƒ обаче неслучайно съвпадна с христи€нската “омина недел€ – ден€т, в който »исус ’ристос се €вил пред нев€рващи€т св. апостол “ома и го уверил в неговото възкресение. “ърсената аналоги€ не се нуждае от по€снение, но въпросът е дали избирателите ще пов€рват на поредната новопо€вила се политическа формаци€.                           

 


[1] —ред членовете на √ќ–ƒ личат имената на редица хора свързани със спорта: —лави Ѕинев, ¬алентин ћихов, —танислав Ќедков – —тъки, Ћюбо √анев,  рум —авов.  

[2] „Ѕъди √ќ–ƒ” („Be PROUD”) е девизът на √ражданско обединение за реална демокраци€.  

 

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: ÷ентър за политически изследвани€ пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А