Начало > Общество
Общество
Моите размишления относно S.O.P.A. ПДФ Печат Е-мейл
Анализи и изследвания - Общество
Написано от Александър Величков   
Понеделник, 23 Януари 2012 19:27

Паулу Коелю[1]

     My thoughts on SOPA - Paulo CoelhoВ края на 50-те и през 60-те години на ХХ век в бившия Съветски съюз много книги, които поставяха под съмнение политическата система бяха започнали да се разпространяват тайно в мимеографирана[2] форма. Техните автори никога не спечелиха и пукната парà от хонорари. Напротив, те бяха преследвани, осъждани от официалната преса и изпращани на заточение в прословутите сибирски лагери ГУЛАГ. Въпреки това те продължиха да пишат.

      Защо? Защото те имаха нужда да споделят това, което чувстваха. От Евангелията до политическите манифести, литературата позволяваше на идеите да пътуват и дори да променят света.

 
Правата на жените – дългият път към един по-справедлив свят ПДФ Печат Е-мейл
Анализи и изследвания - Общество
Написано от Боряна Иванова   
Петък, 20 Май 2011 17:40

Боряна Иванова

     Права на женитеРавенството между хората е фундаментална човешка ценност, като правата на жените са значителна част от широката концепция „права на човека”. Равноправието между половете се свързва преди всичко с изграждането на цяла една парадигма, основана на политическо, икономическо и социално равноправие. То е резултат на дългогодишния и упорит труд на хиляди жени по света, отдали себе си в името на един свят, основан на справедливост и демокрация във всички области на обществения живот.

 
Какво представляват отпадъците и защо тяхното третиране е толкова важно… ПДФ Печат Е-мейл
Анализи и изследвания - Общество
Написано от Иглика Калудова   
Неделя, 27 Февруари 2011 19:44

Иглика Калудова

     Отпадъците, или както много често ги наричаме в ежедневието си – боклуците – за повечето хора не представляват особено важна тема за разговор и не заемат значима част от техния живот. Но този, на пръв поглед незначителен въпрос, засяга цялото общество и е необходимо да му се отдаде нужното внимание.

     По смисъла на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда[1] „отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, който няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните фирми за третиране на отпадъци от собственика или упълномощени от него лица, също се определят като отпадъци до момента, в който възстановените от тях материали или произведената от тях енергия не бъдат включени в производствения цикъл.

 
Сравнителен анализ на българското училищно образование – състояние и тенденции ПДФ Печат Е-мейл
Анализи и изследвания - Общество
Написано от Александър Величков   
Вторник, 01 Февруари 2011 20:39

Александър Величков

     ВъпроОбразованиесът за състоянието на българското образование често се дискутира в общественото пространство. И  въпреки това винаги остава нещо неизказано и премълчано. Очевидно е, че проблемите пред образователната ни система са доста и комплексни, но по-лошото е, че не се вземат адекватни мерки за разрешаването им. Към момента съществуват множество стратегически документи, които би трябвало да формулират средносрочната и дългосрочната политика в сферата на образованието: Национална стратегия за младежта (2010 – 2020 г.); Национална стратегия за учене през целия живот (2008 – 2013 г.); Национална стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища; Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 -2015 г.); Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) и т.н. Това са само малка част от нормативните документи, които задават насоката на развитие на българското образование. По-важното обаче е какво стои зад тях като замисъл и съответно до каква степен тези идеи се реализират на практика.

 


Присъедини се !

Категории статии

S5 Box

RSSFacebook

Анкетьор

Според Вас какво е решението на кризата в Сирия?

Абониране за новини