Начало > Общество > Правата на жените – дългият път към един по-справедлив свят - Страница 2
Правата на жените – дългият път към един по-справедлив свят - Страница 2 ПДФ Печат Е-мейл
Анализи и изследвания - Общество
Написано от Боряна Иванова   
Петък, 20 Май 2011 17:40
Съдържание на статията
Правата на жените – дългият път към един по-справедлив свят
Страница 2
Страница 3
Всички страници

 

     Едни от най-известните международни организации за защита правата на жените са:

     DAW – Division of the Advancement of Women – това е световна организация, занимаваща се с изследвания процесите на дискриминация и развиването на политически стратегии с цел предотвратяването на тези обстоятелства. Подпомага различни национални и международни организации в тяхната дейност и анализи. DAWе организация, която отблизо следи изпълненията на ангажиментите поети в Пекин.

     INSTRAW – United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women- това е институт, целящ въвеждането на равни права между мъжете и жените със средствата на научни изследвания, обучения, събирането и предаването на информация. Това е организация, подпомагаща неправителствените организации със семинари и различни форуми за дискусия..

     Съществуват редица неправителствени организации (NGO), занимаващи се със защита правата на жените по света. Небезизвестна е  WGG – Workgroup Girls. Това е работна група на 89 международни и национални неправителствени организации, работещи в повече от 100 страни по света. Групата работи съвместно с UNICEF и с Комитета на неправителствените организации. Целта е правителствата на всички държави по света да предприемат мерки за защита правата на жените по света.

     Регионални женски мрежи  са:

     NEWW - Network of East-West-Women. Тя създадена през 1990 г. от жени от Америка и жени от бивша Югославия. Членове са жени с различни професии, но обединени от идеята на феминизма.

     SIS - Sisters in Islam: SIS е международна женска организация в Малайзия, чиито членове са работещи мюсюлмански жени. Те са си поставили задачата, да подкрепят правата на жените в ислямския свят. Според тях е напълно възможно съчетаването на правата на жените, тяхното активното участие в обществения живот, с  мюсюлманската религия и традиция. Членовете на организацията се занимават активно с текстовете на Корана и неговото отношение към жените.

     WLUML - Women living under Muslim Laws е мрежа за подкрепа на всички жени, станали жертва на ислямските закони (официални и традиционни). Основателки са жени от Алжир, Мароко, Судан, Иран, остров Мавриций, Танзания, Бангладеш и Пакистан. Тя има за цел да улесни комуникацията между жените и женските групи в ислямския свят, въпреки различните ситуации в отделните страни и именно поради това, както и да предоставя информация за ситуацията на жените и правата на жените.

     WIDE- Network Women in Development Europe. Това е мрежа от неправителствени организации от Европа, основана през 1985 г. Целта е установяване на равнопоставеност между половете в целия свят, еднакво отношение и политическо участие на мъже и жени.

     През последните няколко години се излагат доста критики към концепцията за правата на жените. Това е най-вече фактът, че в някои страни не се отбелязва съществен напредък в тази насока. Държавата трябва да поеме по-голяма отговорност и ангажираност в изграждането на цяла серия от закони, гарантиращи справедливо отношение към жената. Социалният и икономически статус са едни най-важните направления, които трябва да се променят и развият, като правата на жената трябва да са гарантирани от държавата. 

     Съществуват общи нарушения на правата на жените и нарушения на правата на жените, характерни само за отделни държави и общности.

     Насилието в семейството е насочено предимно срещу женските членове на семейството в тяхната роля като дъщери, снахи, сестри, съпруги или бивши съпруги. Извършителите са обикновено мъже - членове на семейството. Тази форма на насилие е характерна за всички общества и държави. Форми на домашно насилие са:

     Изолация

     Жертвата е зависима от партньора си, като е подложена на тотална изолация от страна на външния свят. Излизанията и контактите й се ограничават, което се осъществява по различни начини.

     Финансов контрол

     Жертвата се лишава от достъп до пари и каквито и да било финансови средства. Сумата, която получава изцяло се контролира от мъжа, като дори й тя да получи някаква сума отвън, под формата на заем, то тези пари й биват отнети.

     Заплашване

     То се използва като силно психологическо средство, за да събуди чувството на страх. Заплахи често са придружени с жестове, които имат ясно изразено послание, физическото нараняване на жертвата, деца, ако има такива или заплаха за самоубийство.

     Емоционално насилие

     То лишава жертвата от самочувствие. Постепенно поведението на мъжа изгражда увереността в жената, че тя наистина е слаба, без воля, неспособна да се погрижи за себе си. Желанието й за борба почти винаги напълно изчезва и тя е готова да раболепничи.

     Физическа злоупотреба

     Това е особено болезнена форма на насилие. Чрез нея насилника кара жертвата да върши онова, което иска той.  Това поведение включва:

          - зашлевяване, ритане, блъскане, удряне с юмрук, хапане, хвърляне на предмети

          - насочване и стрелба с оръжие

          - заключване вкъщи

          - оставяне без храна

          - душене, връзване

          - обезобразяване

          - убийство

     Сексуална злоупотреба

     Много често физически или психически злоупотреби са съчетани и с тази форма на насилие.

     Контрол чрез деца

     Често пъти мъжете използват децата, за да продължат да употребяват насилие. Те отправят заплахи към децата, като по този начин принуждават майката да мълчи. Понякога дори деца биват принуждавани да участват в нападенията срещу майка им.

     Данните за насилието сочат, че всяка четвърта жена в света е жертва на домашно насилие. В някои държави половината от жените са били малтретирани от близки, в Европа - една на всеки пет.

     Данни от изследвания на неправителствени организации сочат, че около 600 000 българки са жертва на някаква форма на домашно насилие, като за 60 000 от тях то е постоянно. Незначителен процент от жените в това положение търсят помощ.

     В световен мащаб на всяка 9-а секунда жена бива насилвана от интимния си партньор.

     Според статистиката на МВР годишно само в София има 15 убити от съпрузите си жени.

     Някои данни сочат, че над 50 милиона жени и момичета в Европа са били засегнати от мъжко насилие и че близо 70 % от тези инциденти са станали в обкръжението на близки и роднини.

     Само 44 държави в света (12 от които в Латинска Америка) са приели специфично законодателство за спиране на домашното насилие. България не е сред тях.

     Друга форма на нарушаване на женските права това са зестринските убийства.

     Случаите на извършени заради зестрата убийства са концентрирани в Южна Азия (Бангладеш, Пакистан, Индия и Непал). Някои данни посочват средно около 5-6 хиляди такива случая годишно за всяка една страна от този регион. Действителният брой със сигурност е много по-голям. Много жертви умират от раните си преди да бъде проучено, как се е стигнало до тях; оцелелите отказват да говорят за това от страх.

     Основната причина за тези убийства са финансови интереси – например когато родителите на булката не са в състояние да платят зестрата, когато не могат да поемат исканите плащания, или когато съпругът иска да се сдобие с нова зестра посредством нова женитба.

     За да се предотвратят такива престъпления в Индия от 1961 г. са забранени плащания за зестра. През 1986 г.отново в Индия се постановява от закона, че съпругът или неговите роднини се приемат за отговорни за всякаква неестествена смърт на съпругата през първите седем съпружески години до доказването на тяхната невинност. Въпреки това убийства заради зестра продължават да се случват.

     Убийства на честта – това е един от най-разпространените мотиви за убийствата в Турция, в цялото Средиземноморско пространство, както и в Близкия Изток до Азия и Африка. Като мотив за тези престъпленияслужи възстановяване на честта в семейството, като тя е накърнена от жена член на семейството. Действия, които се определят като накърняване на честта, са от най-различен характер: загубата на девствеността преди брака, прелюбодеянието, жената, която бяга от принудителния брак, дори и да не е заловена с друг мъж. Често пъти действителността свидетелства за много случаи, когато дори и съмнение в добродетелта на жената, може да доведе до убийството й.

     Точният брой на тези убийства остава неизвестен, една от главните причини за това е, че властта прикрива тези престъпления и обявява по-голямата част от тях за нещастен случай. Въпреки всичко, разкритите престъпления от подобен род са значителен брой. Само в град Уфра в Турция през последните пет години са разкрити 26 извършени убийства на честта. В Пакистан ежегодно от мъже роднини биват физически малтретирани или убивани стотици жени заради предполагаеми тайни сексуални връзки.

     Начините за убийство са много – удушаване, разстрел, изгаряне, пребиване с камъни, удавяне, отравяне. Честта е водещ мотив в тези убийства. Честта е обликът на семейството и когато тази чест е накърнена трябва да се възстанови. За този вид поведение не е важно дали честта на жената е накърнена с нейно или без нейно съгласие, това незабавно разрушава честта на цялото семейство и само чрез нейното убийство честта може да бъде възстановена.

     Тези убийства са наказуеми в Турция, но в по-голямата си част те биват потулвани или пък виновните получават много леки присъди. По-често убийството се извършва от непълнолетен член по нареждане на семейството, като по-този начин той не получава тежка присъда. 
Автор на статията: Боряна Иванова 

Покажи други статии от този автор

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Присъедини се !

Категории статии

S5 Box

RSSFacebook

Анкетьор

Според Вас какво е решението на кризата в Сирия?

Абониране за новини