Начало > Събития > Център за политически изследвания стартира целогодишен дискусионен семинар „История на политическите идеи”
Център за политически изследвания стартира целогодишен дискусионен семинар „История на политическите идеи” ПДФ Печат Е-мейл
Събития - Събития
Написано от Център за политически изследвания   
Неделя, 13 Януари 2013 17:08

     altЦентър за политически изследвания, Клуб „1-ви ноември”, Студентски клуб на политолога към СУ „Св. Климент Охридски” и Сдружение „Его Политико”, с подкрепата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, започват провеждането на целогодишен дискусионен семинар „История на политическите идеи”. Първият научен семинар ще се състои на 24 януари 2013 г. от 18:30 часа в Зала 2 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Темата на първата сбирка ще бъде „Кризата в атинската демокрация и „Държавата” на Платон”, а гост-лектор – проф. дфн Анастас Герджиков.

 

     Анастас Герджиков е професор по римска литература, доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет в Берлин, специализирал е в Австрия и Германия. Заемал е длъжностите заместник-министър на образованието и науката (2001-2003), управител на Фонд „Научни изследвания” (2008-2009), а от 2010 г. е заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподавателската му работа обхваща курсове по латински език и автори (ораторска проза, историография, философия) и по римска литература. Научните му интереси са в областта на античната и средновековна литература, философия и политическа мисъл. Автор е на статии в български и чужди списания и сборници, на четири монографии, както и на първия български превод на Аристотеловата „Политика”.

     Семинарът „История на политическите идеи” ще се провежда ежемесечно, като замисълът на организаторите е съдържанието му да бъде максимално всеобхватно и да спомогне за изграждането на връзка между теория и практика като разгледа съвременните проблеми през призмата на политическата философия.

     Деструктивните тенденции в българския политически живот в последните 23 години дават своето отражение и върху българската политическа наука. Тя е засегната от процес на детеоретизация и крайна прагматизация, нерядко обслужва съществуващата политическа структура, вместо да предлага нейни алтернативи. Този процес води до отслабване на социалния анализ в момент, когато необходимостта да се разберат и преодолеят недъзите на сега действащия политически механизъм са станали очевидни за цялото общество.

     Политическите идеи са израз на духа на своето време и съответно са предопределяли в значителна степен насочеността на човешките усилия в даден исторически период. В голяма степен не можем да разберем един исторически период или едно локално общество, ако не познаваме неговите господстващи идеи. Развитието на политологическата и историческата наука изисква добро познаване на теоретичните концепции, прилагани при изследване на обществото и в методологичен план. В своя анализ на необозримото количество документи политологът, социологът и историкът насочват вниманието си към онези факти, които определена социално политическа теория намира за основополагащи. Политическа теория и история са неотделими една от друга.

     Теоретичният семинар „История на политическите идеи” има за цел да върне интереса на студентите и вече дипломираните специалисти към теоретичния анализ и да го насочи към разрешаване на практическа проблематика.

     За да се разбере теоретичния заряд на едно политическо учение, то трябва да се анализира не само в контекста на еволюцията на политическите идеи, но преди всичко в контекста на конкретната историческа ситуация, която го е породила. Анализът на историческата епоха и съществуващите в нея социални проблеми ще представлява задължителна уводна част във всяка една от обсъжданите теми.

     От друга страна различните политически концепции, играли роля в историята на човешкото общество, запазват своя цивилизационен смисъл в тяхното съотнасяне към съвременния обществен и политически процес. Извор на натрупан човешки опит, те стимулират творческото мислене и предпазват от догматични илюзии, разпространявани от тези, за които текущия исторически етап се оказва особено печеливш. Съотнасянето на идеите на конкретния разглеждан политически мислител с днешната световна и национална реалност ще бъде другия основен подход в провеждането на семинара.

 

 
Автор на статията: Център за политически изследвания 

Покажи други статии от този автор

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Присъедини се !

Категории статии

S5 Box

RSSFacebook

Анкетьор

Според Вас какво е решението на кризата в Сирия?

Абониране за новини