–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–°—А—П–і–∞, 07 –Р–≤–≥—Г—Б—В 2013 19:07

ѕроф. Ќиколай ¬асилев

     1. »«ћ»—Ћ≈Ќј Ѕ≈ƒЌќ—“: ќт малки ни учеха, че Ѕългари€ е бедна откъм полезни изкопаеми, че точно като япони€ е принудена да внас€ всичките й необходими суровини, че именно правенето на нещо от нищо ни осъждало на интеграци€ модел „—»¬” (обаче и развивало национални€ интелект) и пр.

     ¬сичко това се оказа полуистина, т. е. ц€ла лъжа. ¬€рно, жел€зната ни руда бе третокачествена, въглищата ни – нискокалорични. ¬ъпросното обсто€телство действително имаше н€какво значение в периода на екстензивно икономическо развитие, когато стопански€т „рейтинг” на държавите се измерваше с тоновете изл€та стомана и мегаватите произведена електроенерги€.

     “ака или иначе днес ние сме клошарите на ≈вропейски€ съюз, срещу чието нежелано крадливо нашествие вземат специални мерки нашите партньори. — основание впрочем. ј фактът, че крадливото нашествие е етнически оцветено, не може да прикрие факта на всеобщата отечествена мизери€.

     Ѕългари€ всъщност е (за да сме по-точни – би тр€бвало да бъде, има услови€ да бъде) изключително богата държава с изключително богати граждани. Ќе Ўвейцари€, а  атар (или јбу ƒаби, ƒубай, какъвто емират си харесате!) на Ѕалканите. —амо да не бе управл€вана – вече близо век – от престъпници, мошеници, грабители, некадърници, мафиоти, национални предатели, чието егоистично лично разбогат€ване е цената на националната бедност.

     2. ѕ–»¬ј“»«ј÷»ќЌЌј —’≈ћј: ѕървата причина (не ги подреждам по значимост) за народната мизери€ е извратената приватизаци€. —помн€м си как формулирахме н€кога (образно, не научно) разликата между √ърци€ и Ѕългари€: √ърци€ е бедна държава с богати граждани, докато Ѕългари€ е богата държава с бедни граждани. »зглеждаше лесно като решение – преобръщаме собствеността. јми преобърнахме €. ƒържавните активи отидоха в частни джобове. Ќо не на милионите, които са градили и изстрадали въпросната собственост. ќтидоха в джобовете на управл€ващата разноцветна (т. е. разнопартийна) камарила и нейните криминални авери. ѕри това на десетократно по-ниска цена. ƒостоверни източници твърд€т, че раздържавените масиви са стрували приблизително 30 милиарда лева, а са продадени или заграбени за 3 милиарда.

      ак се е получил този факирски фокус? —хемата действа безпроблемно. ƒокарваш  ремиковци, Ќефтохим, Ѕалкан, ¬ћ« —опот, Ѕƒ∆ (десетки, стотици, хил€ди предпри€ти€) до фалит; има си терк за това, специалистите го зна€т.  упувачът придобива собственост за, примерно, 100 милиона евро, срещу 10 милиона, от които 5 (официалната цена на рухналото предпри€тие) в държавни€ бюджет, 5 - в ръцете на договорили€ сделката комисионер (властващи€ мутрест олигарх). » вълкът сит, и агнето ц€ло, и затворът празен!

     Ѕългари€, за разлика от задокеански€ „патрон”, е страна на неограничените невъзможности. јко см€тате, че нещо е абсолютно невъзможно, време е да разберете, че от двете страни на Ѕалкана невъзможното си е абсолютно възможно. Ќ€ма фалирало нефтопреработващо предпри€тие по света. “ук има. Ќ€ма фалирал военен завод по света. “ук има. ¬ластниците приватизираха, не за да сложат икономиката на релсите на пазарната конкуренци€, а за да смучат незаконни печалби. ’ората не получиха нищо от онова, което по всички закони на земното и Ѕожието царство им принадлежеше.

     3.  ќЌ÷≈—»ќЌЌ» ƒќ√ќ¬ќ–»: Ќа въглища и жел€зна руда може и да не сме € докарали, обаче разполагаме с неверо€тни залежи злато, сребро, уран, мед, олово, цинк, лантан (използван във всички области на съвременната електронна промишленост), редки метали от почти ц€лата ћенделеева таблица. ѕод краката ни лежат, примерно, 20 000 тона злато на стойност 1 трилион и 100 милиарда долара. » какво от това! Ќаходището в „елопеч е дадено на концеси€ на канадска фирма, ко€то е регистрирала през 2010 г. печалба от 1 милиард и 154 милиона лева, а е платила на Ѕългари€ 6 милиона (0.16 на сто!).  олко ли милиона е приджобил мръсникът, подписал този договор!

     ≈два ли са били безкористни „феновете” на „Ўеврон” и шистовото харакири. ≈два ли са чели (доколкото на английски зна€т само „конграчулейшън”) и онази част от доклада на един от създателите на технологи€та за извличане на шистов газ, ко€то свидетелства за последстви€та (остав€йки настрана земетресени€та и пропадането на земните пластове): „Chemicals are added to the water to facilitate the underground fracturing process that releases natural gas. Fracturing fluid is primarily water and approximately 0.5% chemical additives (friction reducer, agents countering rust, agents killing microorganism). Since (depending on the size of the area) millions of liters of water are used, this means that hundreds of thousands liters of chemicals are often injected into the soil.Only about 50% to 70% of the resulting volume of contaminated water is recovered and stored in above-ground ponds to await removal by tanker. The remaining "produced water" is left in the earth where it can lead to contamination of groundwater aquifers, though the industry deems this "highly unlikely".

     ѕовод за оптимизъм в тази област дават предположени€та на учените от »нститута по океанологи€ къмЅјЌ, че„ерно море крие огромни залежи от метан. ¬ българската акватори€ са едни от най-богатите находища на газохидрати, от които може да се добива природен газ. «апасите биха стигнали на страната за следващите 400 години при сегашното потребление.Ќе бива обаче да даваме вол€ на въображението си! –одните далавераджии не сп€т. ўе джиросат находището на концеси€ на н€ко€ чужда компани€, ко€то очевидно ще подхранва с мизерни пода€ни€ не държавата, а частни банкови сметки.

     4. яƒ–≈Ќј  ќ–”ѕ÷»я: Ѕлоковете ≤≤≤ и ≤V на ј≈÷ „ озлодуй” отговар€т на световните стандарти след модернизаци€ в размер на 450 милиона лева. “е са проверени досега от 12 комисии и в нито един доклад н€ма констатации за затвар€нето им. —прени са без официално решение на ≈вропейската комиси€ - доказано с ќпределение є 191373 от 9 юли 2002 на ≈вропейски€ съд в Ћюксембург. Ѕлоковете са консервирани, в отлично състо€ние, имат живот още 30-35 години, като за това време ще изработ€т 25 милиарда лева Ѕ¬ѕ (и ще намал€т цената на тока в Ѕългари€ с поне 20 на сто).

     Ѕлюдолизническата (и финансово изгодна за блюдолизниците) „заслуга” за фактическото ликвидиране на българската €дрена енергетика е на правителствата на  остов, —акскобургготски и —танишев, на Ќадежда Ќейнски, подписала на 29 ноември 1999, заедно с безотговорни€ висш бюрократ √юнтер ‘ерхойген, протокол без реални правни последици, и на мадам „Yes”  унева.

     5. ѕ–»–ќƒЌ» »  ”Ћ“”–Ќ» „ЅќЌ”—»”: Ќадземните водоизточници са ни кът (не случайно поддържаме водни€ баланс с помощта на н€колко хил€ди €зовира). ѕо подземни водоизточници сме на трето м€сто в ≈вропа. Ќатуралната питейна вода е само малка част от природните „бонуси”, неефективно експлоатирани, неизгодно концесионирани или напълно пренебрегвани от безхаберните български властници.

     Ќищо друго - само безценната минерална вода („течното злато” на ’’≤ век), уникалните лековити билки (да включим и най-силни€ „пазител” на имунната система – черни€ бъз), най-качествени€т пчелен мед (50 на сто от пчелните семейства в Ѕългари€ вече са унищожени), както и „обитаващи€т” единствено нашите земи Ћактобацилус Ѕулгарикус стигат да бъдем модерна просперираща държава с богати свободни граждани.

     ƒа не говорим за туристическата индустри€ (с изключително благопри€тните климатични услови€, географското многообразие, четири-сезонните услуги, липсата на фатално опасни за хората животински и растителни видове и т. н.); за възможни€ пазарен пробив с еко- и био-продукци€ на традиционното селско стопанство; за неверо€тната културна атрактивност на откритите и още неоткритите археологически артефакти (като единствената държава в света, лежаща върху запазените останки от шест цивилизации).

     ќбаче да ги н€маше политиците!

     6. ¬Ћј—“ќ¬ј ≈ ќЋќ√»я: Ѕългаринът не е некадърен, не е мързелив; той просто е жертва на международни€ спекулативен и лихварски капитал.

     »стината е, че десетилети€ наред ограбват националното ни богатство, ограбват труда и енерги€та ни. ¬с€ка година около 20 милиарда лева напускат страната, за да пълн€т сметките на шепа международни бандити, притежаващи енергоразпределителната ни мрежа, банките и застрахователните ни дружества, с подарени (поради престъпно неизгодните договори) концесии за добив на злато, други редки метали, в сферата на водоснабд€ването и какво ли още не. “очно под техни€ натиск са унищожени селското ни стопанство, химическите заводи, военните заводи, електрониката, българската гражданска авиаци€, всичко.

     «а своето перманентно национално предателство управл€ващите са кътали спастрени сребърници. Ќе 30, разбира се. » не в кожена кеси€. —амо през последните 20 години, според непотвърдени (за съжаление, подобна информаци€ е в повечето случаи дълбоко засекретена) данни, повече от 15 милиарда лева са укрити в офшорни сметки (главно в Ўвейцари€). Ќа фона на пораз€ващата бедност изпъква още по-силно техни€т бл€скав жизнен стандарт – с мутренските дворци, лъскавите лимузини, марковите тоалети, скъпите бижута.

      акво да правим с трайно криминализираните високи етажи на властта? ¬  итай корумпираните властници ги изправ€т до стената и ги разстрелват. ÷ената на куршума впрочем бива удържана от сметките на семейството. ƒържавата не е длъжна да плаща дори куршума, предназначен за тези престъпници.

     —транична асоциаци€? — дъх на неосъществима „мечта” може би? Ќе бива, разбира се, да ги екзекутираме. √решно е дори да си го помислим. ѕък и нали вече отменихме смъртното наказание. Ќе е цивилизовано.

     ј и стойността на нашите куршуми би била стотици милиарди.

     Ќо се питам: какво ли наказание ще да е достатъчно цивилизовано за пле€дата самозабравили се български властници, осъдили народа си на мизери€ поради изконна алчност или генетично малоумие!

 

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: проф. Ќиколай ¬асилев пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А